Hemska, hemska matte stängde ut mig på balkongen idag! Så trodde hon dessutom att det skulle räcka med lite finmat för att jag inte skulle märka det. Dumma, dumma matte!