För att matte ska sluta knuffa undan mig när hon ligger i min säng har någon vänlig själ skickat över en karta så att hon förstår vad som gäller. Tack!